ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ (อ่าน 34) 15 มิ.ย. 63
แจ้งผู้ปกครองมารับอาหารเสริม(นม) (อ่าน 79) 18 พ.ค. 63
ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3107) 30 เม.ย. 63
การสมัครเข้าเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สพป.ราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 54) 14 เม.ย. 63
ประกาศผลสอบโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 5) 30 มี.ค. 63
รายงานผลการ O-NET ชั้น ป.6 (อ่าน 150) 26 มี.ค. 63
แจ้งการประกาศผลการเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นักเรียนติดตามในเวปไซด์โรงเรียน (อ่าน 164) 24 มี.ค. 63
ใบสมัครเรียน (อ่าน 462) 24 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (อ่าน 492) 29 เม.ย. 62
รับสมัครครูปฐมวัย (อ่าน 133) 11 เม.ย. 62
กำหนดกิจกรรม/ปิด-เปิดเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ (อ่าน 444) 21 มี.ค. 62
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ รับสมัครนักเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (อ่าน 443) 19 มี.ค. 62
ขอเชิญร่วมงานวิชาการ ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ชมการแสดงของนักเรียน จำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียน วันศ (อ่าน 455) 19 มี.ค. 62
เลี้ยงส่งฝึกสอน (อ่าน 86) 19 มี.ค. 62
การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา (อ่าน 423) 12 มี.ค. 62
11 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้น อนุบาล 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับชุมชน เดินรณรงค์เลือกตั้ง (อ่าน 46) 11 มี.ค. 62
สอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 290) 06 มี.ค. 62
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ (National Test : NT) (อ่าน 38) 06 มี.ค. 62
วันที่ 11 มกราคม 2561 เชิญผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพเข้าร่วมงานวันเด็ก (อ่าน 283) 06 ม.ค. 62