ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2  ออกตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณปี  2562  ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ  วันที่  12 - 13  มีนาคม  2562
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2562,11:27   อ่าน 422 ครั้ง