ปฐมวัย

นางสุภาพร ไชยพรม
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางปรุงสุคนธ์ โสมพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกาญจนา เค็มบิง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1